Nordictuning.com » Välkommen till Nordic Tuning

Garanti vid trimmning

TuningWarranty

För bilar som omfattas av nybilsgarantin ingår TuningWarranty. Försäkringen gäller ett år från utfört arbete.

För bilar nyare än 2003 men som inte omfattas av nybilsgarantin kan TuningWarranty tecknas enligt villkor nedan.

Garantin omfattar fel som inte ersätts av nybilsgarantin eller maskinskadeförsäkringen p.g.a utförd förädling av bilen.


Priser

Effekt efter förädling

 • 001 - 170 hk ger en årspremie på 1600 kr

 • 171 - 230 hk ger en årspremie på 2100 kr

 • 231 - 300 hk ger en årspremie på 3300 kr

 • 301 - 400 hk ger en årspremie på 5400 kr


Garantivillkor

 • Felet ska vara av en sådan art att det kan härledas till utförd effekthöjning.

 • Garantin gäller i 12 månader från det att bilen levereras med dess nya specifikation.

 • Garantin gäller under förutsättning att premie erläggs i tid.

 • Garantin omfattar bilar från årsmodell 2003 och maximalt till och med 10 000 mil.

 • Ingrepp utförda av annan än en auktoriserad återförsäljare eller utan Nordic's skriftliga godkännande kan påverka skaderegleringen negativt.

 • Service måste utföras av märkesverkstad eller motsvarande för att garantin ska gälla.

 • Service ska utföras enligt tillverkarens föreskrifter, dock minst 1 ggr per år eller 1500 mil.

 • Sker skada i samband med eller att bilen använts i extrema sammanhang såsom biltävling eller liknande gäller ej garantin.

 • Det åligger bilägaren att begränsa en eventuell skada i möjligaste mån för att undvika följdskador.

 • Garantin omfattar inte slitdetaljer som är del av service, normalt underhåll eller fel som uppkommit innan tecknande.

 • Vid skada utgår en administrativ avgift om 1495 kr som erläggs till verkstaden av bilägaren.

 • Maximal ersättning per skada är ett (1) basbelopp.

 • Skador regleras/ersätts endast i EU-länder samt Norge och Schweiz.

 • Garantin gäller under förutsättning att skadan inte omfattas av annan garanti/försäkring.

 • Skador som inte på förhand är godkända av Nordic Performance ersätts ej i efterhand.

 • Effektökningen är begränsad till en så kallat "Steg 1" trimning.

 

Kontakta oss för mer information !